Areál aj bufet otvorený počas letnej sezóny denne

od 10.00 do 21.00 hod.